ขั้นตอนการสมัคร

1

เลือกสถาบัน

การเลือกสถาบันภาษาในแคนาดาสามารถทำได้ตามความต้องการของนักเรียน ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับเมืองหรือหลักสูตรของโรงเรียนภาษานั้นๆ

2

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาให้มั่นใจว่าโรงเรียนที่นักเรียนเลือกนั้นตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด

3

เตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารที่ทางโรงเรียนต้องการเพื่อสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทำวีซ่า

4

ทำวีซ่า

ดำเนินการยื่นวีซ่าแคนาดา

กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

  • facebook40x40
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • x-09-512