ขั้นตอนการสมัคร

1

เลือกสถาบัน

นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ต้องการได้ โดยเลือกจากประเภทของโรงเรียน หรือเมืองที่ต้องการ

2

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาให้มั่นใจว่าโรงเรียนที่นักเรียนเลือกนั้นตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด

3

เตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารที่ทางโรงเรียนต้องการเพื่อสมัครเรียนและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า

4

ทำวีซ่า

ดำเนินการยื่นวีซ่าแคนาดา