ค่าใช้จ่าย

ค่าดำเนินการ

ค่าดำเนินการ รวมไปถึงค่าวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพ, และอื่นๆ

Student Support

ขณะที่นักเรียนไปศึกษาที่ประเทศแคนาดา ทางiSCจะช่วยดูแลและดำเนินการในเรื่องที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมีจะมีค่าบริการอยู่ใน Student Support 

ค่าเรียน

ค่าเล่าเรียนโรงเรียนมัธยมในแคนาดา ขึ้นอยู่กับเขตการศึกษาและชนิดของโรงเรียน

ค่าเทอมของโรงเรียนรัฐบาลจะถูกกว่าโรงเรียนเอกชน

ค่าที่พัก

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลจะต้องพักกับ host family ของโรงเรียนเท่านั้น ยกเว้นนักเรียนที่มีผู้ปกครองอาศัยอยู่ด้วย

  • facebook40x40
  • Instagram
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • ask-question-green_edited

iStudycanada Office Thailand

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

Tel: 

02-658-7599

088-611-4855

086-086-0035

080-069-9055

iStudycanada Office Vietnam

TPP Building, 4th fl., 141 nhuyen Dinh Chieu St., Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

Tel: 

+84-86-580-3968

© 2020 iSTUDYCANADA

  • facebook40x40
  • Instagram
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • ask-question-green