top of page

Pattison High School

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนแพตทิสันเป็นโรงเรียนเอกชนในเมืองแวนคูเวอร์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเกรด8-12 และมีโปรแกรมเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนแพตทิสันใช้ระบบการเรียนการสอนเป็นสามภาคเรียนต่อปีหรือ12วิชาต่อปี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ทางโรงเรียนจึงมีวัน Post-secondary day เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวนักเรียน โรงเรียนแพตทิสันมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเนื่องจากมีนักเรียนต่างชาติมาจาก20ประเทศทั่วโลก

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเรียน: $300
ค่าเล่าเรียน: $24,580 /ปี

โฮมสเตย์

โรงเรียนแพตทิสันวางรูปแบบโครงการโฮมสเตย์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับมิตรภาพและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากครอบครัวชาวแคเนเดียนและเพื่อนชาวต่างชาติ โดยปกติแล้วโฮมสเตย์ของนักเรียนจะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน45นาทีโดยรถโดยสาร นักเรียนจะได้พักในห้องนอนส่วนตัวพร้อมทั้งโต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โคมไฟ ครอบครัวโฮมสเตย์จะมีอาหารให้นักเรียนสามมื้อต่อวัน

bottom of page