top of page

Queen's university

school of english

เกี่ยวกับโรงเรียน

QSoE (Queen’s University school of English) เป็นสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยควีทส์ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปี1942 QSoE เปิดสอนหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น intensive academic English หรือ Short-term program พร้อมทั้งยังมีโปรแกรมเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย หรือ QBridge Pathway อีกด้วย นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ฟิตเนส หรือคลับมากกว่า400คลับ

ค่าใช้จ่าย

ค่าเรียน: $1980-$5160

ค่ากิจกรรม: $150-$300

ค่าประกันสุขภาพ: $54-$210

ค่าหนังสือ: $50-200

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

ที่พัก

  1. โฮมสเตย์

  2. หอพักมหาวิทยาลัย

  3. บ้านเช่า

  4. อพาร์ทเมนท์

bottom of page