ขั้นตอนการสมัคร

1

เลือกสถาบัน

นักเรียนส่วนมากจะเลือกมหาวิทยาลัยจากเมืองและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

2

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะที่นักเรียนสนใจ

3

เตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารเพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า

4

ทำวีซ่า

ดำเนินการยื่นวีซ่าแคนาดา