ค่าใช้จ่าย

Register150x150.gif
Studentsupport150x150.gif
Tuition150x150.gif
stay150x150.gif

ค่าดำเนินการ

ค่าดำเนินการ รวมไปถึงค่าวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพ, และอื่นๆ

Student Support

ขณะที่นักเรียนไปศึกษาที่ประเทศแคนาดา ทางiSCจะช่วยดูแลและดำเนินการในเรื่องที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมีจะมีค่าบริการอยู่ใน Student Support 

ค่าเรียน

ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยในแคนาดาขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและคณะที่นักเรียกเลือก

ค่าที่พัก

มหาวิทยาลัยส่วนมากจะมีหอพักในมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักเรียนสามารถหาที่พักแบบอพาร์ทเม้นและคอนโดได้ตามความต้องการ