top of page

ABOUT US

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อแคนาดา iStudy Canada

หนึ่งในสมาชิกคุณภาพศูนย์ศึกษาต่อแคนาดา

และสมาชิกหอการค้าไทย-แคนาดา (CanCham Thailand)

 

การเรียนในต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากประโยชน์ทางการศึกษาในชั้นเรียน เรายังจะได้รับประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะสัมผัสได้จากตำรา

 

iSTUDYCANADA ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546

และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท ไอสตัดดี้ แคนาดา (ประเทศไทย) จำกัด - ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105566038947

โดยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจบการศึกษาจากประเทศแคนาดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย

หน่วยงานจึงเล็งเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศแคนาดาซึ่งมีมาตรฐานทางการศึกษาและความปลอดภัยสูง

เจ้าหน้าที่ iSTUDYCANADA

มาร์ค สงวนปิยะพันธ์ 
Mark Sanguanpiyapand

Senior Advisor & Director - Thailand | Canada

M.S., Operations Research, Columbia University

B.S., Technology, Indiana State University

markps@istudycanada.com

“การศึกษาเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซึ่งทาง iSC ตระหนักเป็นอย่างดี ความสำเร็จของเราทุกคนนั้นสามารถแสวงหาได้อย่างอิสระ แต่การที่นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษา ณ สถาบันที่มาตรฐานสูงจะมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้ ทาง iSC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาขอยืนยันว่าประเทศแคนาดามีบรรยากาศการศึกษาที่ดี และมาตรฐานการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวเมล็ดผลของการศึกษาที่ดีในประเทศแคนาดา ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนทุกคน”   

บอล ทิติการ์ วงศ์ลังกา
Bonne Titika Wonglungka

Student Services - Thailand

M.Ed., Educational Psychology & Guidance, Chiangmai University

B.A., Philosophy, Chiangmai University

titikaw@istudycanada.com

“iSC เรารู้ว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การเลือกเรียนในสิ่งที่ตนชอบและถนัดจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นการแนะแนวการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบ รู้จัก และเข้าใจตนเองจึงมีความจำเป็น ทั้งนี้สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ดี จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และดึงศักยภาพของ ผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่ iSC เราเชื่อว่าแคนาดาเป็นประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอีกด้วย”

พริ้ม อนุชิดา มหันตคุณ
Prim Anuchida Mahuntakhun

Student Activities Coordinator - Thailand | Canada

anuchidaM@istudycanada.com

"When you think of Canada, there are more than just a beautiful postcard pictures of dramatic mountains, green forests, grizzly bears and wild salmons. Canada is the land multicultural society and Canadian are known for their Honesty, Friendly, and Polite.  Study in Canada not only give you the best academic standards but you will be living in the safest communities as well.  This is the reason why Canada is in the top 5 of best country to live in the world."

เอมมี่ อำไพ ธงเกียรติเจริญ
Ampai Thongkiatcharoen

Consultant - Thailand

B.A., Silpakorn University

ampaiT@istudycanada.com

“การค้นหาข้อมูลหรือเลือกสถานที่ในการศึกษาต่อนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาน ศึกษาที่นักเรียนจะเดินทางไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ iSC ยึดมั่นและทำอย่างต่อเนื่องมาโดย ตลอด คือ การให้ข้อมูลแก่นักเรียนอย่างถูกต้องพร้อมกับช่วยเหลือ นักเรียนในการค้นหาสาขาวิชาและท้ายที่สุด สิ่งที่สำคัญคือ การค้นพบในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง”

นุก ดลปภัสสร์ ปวรินทร์พงษ์
Nook Donpaphat Pawarinphong

Marketing Strategist - Thailand

M.P.A., National Institute of Development Administration (NIDA)

B.A., Thammasat University

nutcha@istudycanada.com

"โรงเรียนที่ดีสุดคือโรงเรียนที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนเองที่สุด การเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและตรงกับความต้องการของเราจะช่วยส่งเสริมให้เราเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

Tram Nguyen

Branch Supervisor - Vietnam

Phone: (+84) 913825875
Email: tram.nguyen@istudycanada.com

Le Hoang Lan Phuong (Peria Le)

Academic Consultant Excecutive  - Vietnam

Phone: (+84) 938 07 08 94 
Email: peria.le@istudycadana.com

Nguyen The Hien (Ted)

Marketing Excecutive  - Vietnam

Phone: (+84) 979 056 691                           

Email: hien.nguyen@istudycanada.com

สมาชิกและการรับรอง

cancham Th
EduTrust190x190.gif
Educanada190x190.gif
icef190x190.gif
success ca
LC190x190.gif
bottom of page