About us

ไอเอสซี การศึกษาแคนาดา (iSC - iStudycanada) : หนึ่งในสมาชิกคุณภาพศูนย์ศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทย

 

การเรียนในต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากประโยชน์ทางการศึกษาในชั้นเรียน เรายังจะได้รับประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะสัมผัสได้จากตำรา

 

ด้วยเหตุนี้ iSC จึงเล็งเห็นคุณค่าในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศแคนาดาซึ่งมีมาตรฐานทางการศึกษาและความปลอดภัยสูง รวมถึงรัฐบาลแคนาดาได้ให้ความสำคัญโดยจัดสรรงบประมาณของของรัฐแต่ละปีในเรื่องของการศึกษามากที่สุดในกลุ่ม G7 ทั้งยังเพียบพร้อมในแง่คุณภาพชีวิตของประชากร เห็นได้จากแคนาดาได้รับคัดเลือกจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปี


ทั้งนี้รัฐบาลแคนาดายังส่งเสริมความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษาจากนานาชาติจะเกิดความอุ่นใจในการอยู่ร่วมกันและเป็นกันเอง iSC ตระหนักถึงการเป็นหนึ่งในเครือข่ายศูนย์การศึกษาแคนาดาในประเทศไทย (ซีอีซี) เรามีความพยายามในการผลักดันส่งเสริม และสนับสนุน โดยการเลือกสรรสถานศึกษาในแคนาดาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ iStudycanada 

aboutUS_PS.jpg

มาร์ค สงวนปิยะพันธ์ 

Mark Sanguanpiyapand

“การศึกษาเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซึ่งทาง iSC ตระหนักเป็นอย่างดี ความสำเร็จของเราทุกคนนั้นสามารถแสวงหาได้อย่างอิสระ แต่การที่นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษา ณ สถาบันที่มาตรฐานสูงจะมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้ ทาง iSC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาขอยืนยันว่าประเทศแคนาดามีบรรยากาศการศึกษาที่ดี และมาตรฐานการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวเมล็ดผลของการศึกษาที่ดีในประเทศแคนาดา ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนทุกคน”   

Senior Advisor & Director - Thailand | Canada

M.S., Operations Research, Columbia University

B.S., Technology, Indiana State University

markps@istudycanada.com

aboutUS_TW.jpg

บอล ทิติการ์ วงศ์ลังกา

Bonne Titika Wonglungka

“iSC เรารู้ว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การเลือกเรียนในสิ่งที่ตนชอบและถนัดจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นการแนะแนวการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบ รู้จัก และเข้าใจตนเองจึงมีความจำเป็น ทั้งนี้สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ดี จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และดึงศักยภาพของ ผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่ iSC เราเชื่อว่าแคนาดาเป็นประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอีกด้วย”

Student Services - Thailand

M.Ed., Educational Psychology & Guidance, Chiangmai University

B.A., Philosophy, Chiangmai University

titikaw@istudycanada.com

aboutUS_AM.jpg

พริ้ม อนุชิดา มหันตคุณ

Prim Anuchida Mahuntakhun

"When you think of Canada, there are more than just a beautiful postcard pictures of dramatic mountains, green forests, grizzly bears and wild salmons. Canada is the land multicultural society and Canadian are known for their Honesty, Friendly, and Polite.  Study in Canada not only give you the best academic standards but you will be living in the safest communities as well.  This is the reason why Canada is in the top 5 of best country to live in the world."

Student Activities Coordinator - Thailand | Canada

anuchidaM@istudycanada.com

aboutUS_AT.jpg

เอมมี่ อำไพ ธงเกียรติเจริญ
Ampai Thongkiatcharoen

“การค้นหาข้อมูลหรือเลือกสถานที่ในการศึกษาต่อนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาน ศึกษาที่นักเรียนจะเดินทางไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ iSC ยึดมั่นและทำอย่างต่อเนื่องมาโดย ตลอด คือ การให้ข้อมูลแก่นักเรียนอย่างถูกต้องพร้อมกับช่วยเหลือ นักเรียนในการค้นหาสาขาวิชาและท้ายที่สุด สิ่งที่สำคัญคือ การค้นพบในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง”

Consultant - Thailand

B.A., Silpakorn University

ampaiT@istudycanada.com

aboutUS_Nutcha.jpg

นุก นัชชา ปวรินทร์พงษ์
Nutcha Pawarinphong

"โรงเรียนที่ดีสุดคือโรงเรียนที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนเองที่สุด การเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและตรงกับความต้องการของเราจะช่วยส่งเสริมให้เราเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

Assistant to Advisor - Thailand

B.A., Thammasat University

nutcha@istudycanada.com

aboutUs_Tram.jpg

Tram Nguyen

Branch Supervisor - Vietnam

Phone: (+84) 913825875
Email: tram.nguyen@istudycanada.com

aboutUS_Lan.jpg

Le Hoang Lan Phuong (Peria Le)

Academic Consultant Excecutive  - Vietnam

Phone: (+84) 938 07 08 94 
Email: peria.le@istudycadana.com

AboutUs_Hien.jpg

Nguyen The Hien (Ted)

Marketing Excecutive  - Vietnam

Phone: (+84) 979 056 691                           

Email: hien.nguyen@istudycanada.com

1. กรุงเทพฯ

02-658-7599, 086-086-0035

3. เชียงใหม่

086-086-0035, 088-611-4855

5. เชียงราย

086-086-0035, 088-611-4855

2. ขอนแก่น

086-086-0035

4. อุดรธานี

086-086-0035

6. อุบลราชธานี

086-870-9900

บริการของเรา

Service-Consultation150x150.gif
Service-Selection150x150.gif
Service-Apply150x150.gif
Service-Visa150x150.gif

ให้คำปรึกษา

iStudycanada ไม่ได้เป็นเพียงแค่เอเจนซี่ที่จัดหาโรงเรียนให้นักเรียนเท่านั้นแต่เราเป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อแคนาดาที่ให้คำปรึกษาได้อย่างมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เนื่องจากเรามีประสบการณ์ด้านการศึกษาประเทศแคนาดาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546

คัดเลือกสถาบัน

ไม่ว่านักเรียนจะมีโรงเรียนที่สนใจไว้แล้วหรือยังไม่มีรายชื่อโรงเรียนที่สนใจเลย ทางเราจะช่วยคัดเลือกสถาบันที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนให้ได้มากที่สุด โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่นักเรียนต้องการจะช่วยให้นักเรียนใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาได้อย่างสบายใจ

สมัครเรียน

ถ้าหากนักเรียนมีรายชื่อโรงเรียนที่ตั้งใจว่าอยากจะสมัคร ทางเราจะสามารถช่วยดำเนินการสมัครให้นักเรียนได้

ทำวีซ่า

iStudycanada ไม่เพียงแต่ทำวีซ่าให้นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา แต่เราสามารถช่วยดำเนินการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวให้ผู้ปกครองที่อยากจะไปส่งบุตรหลานที่ประเทศแคนาดาได้ หรือไม่ว่าจะขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวก็ตาม

สมาชิกและการรับรอง

icef190x190.gif
EduTrust190x190.gif
LC190x190.gif
istudycanada190x190.gif
Educanada190x190.gif