รวมค่าเทอมโรงเรียนมัธยมแคนาดา ปี 2023-2024 | High School Canada ค่าเทอมเท่าไหร่ !?

Updated: Nov 2Abbotsford (SD 34)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $26,145 ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : $27,200

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


Aberdeen Hall Preparatory School

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $50,465 ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนเอกชน พักแบบโฮมสเตย์


Bodwell High School

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $47,575

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : $52,225

หมายเหตุ: โรงเรียนประจำ พักแบบหอพักนักเรียน


Brentwood College School

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $87,000

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนประจำ พักแบบหอพักนักเรียน


Brookes Westshore

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $57,550

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนประจำ พักแบบหอพักนักเรียน


Burnaby (SD 41)

ค่าเล่าเรียน (ปี2022-2023) : $15,250

ค่าเล่าเรียน (ปี2023-2024) : $15,250

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล ไม่รวมค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ ค่าสมัคร และ ค่าประกันสุขภาพ


Central Okanagan (SD23)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $24,800

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


Coquitlam (SD 43)

ค่าเล่าเรียน (ปี2022-2023) : $16,500

ค่าเล่าเรียน (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าที่พัก (นักเรียนต้องหาที่พักเอง)


Delta School District

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $26,300

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : $28,050

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


Glenlyon Norfolk School

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $56,545

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนเอกชน พักแบบโฮมสเตย์


Langley (SD 35)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $25,825

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


Maple Ridge (SD 42)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $25,800

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : $26,800

** ระบบ IB มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม $1,500

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


Mission Public Schools (SD 75)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $25,670

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


North Vancouver (SD 35)

ค่าเล่าเรียน (ปี2022-2023) : $15,000

ค่าเล่าเรียน (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าที่พัก (นักเรียนต้องหาที่พักเอง)


Pattison High School

ค่าเล่าเรียน (ปี2022-2023) : $19,500

ค่าเล่าเรียน (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าที่พัก (นักเรียนต้องหาที่พักเอง)


Queen Margaret's School

ค่าเล่าเรียน (ปี2021-2022) : $63,120


Richmond (SD 38)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $28,100

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


Sea to Sky (SD 48)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $29,500

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


Sooke (SD 62)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $26,100

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : $27,675

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์

St. George's School

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $82,700

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนประจำ พักแบบหอพักนักเรียน


St. Michaels University School

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $79,130

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนประจำ พักแบบหอพักนักเรียน


Surrey (SD 36)

ค่าเล่าเรียน (ปี2022-2023) : $15,700

ค่าเล่าเรียน (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าที่พัก (นักเรียนต้องหาที่พักเอง)


Vancouver School Board (SD 39)

ค่าเล่าเรียน (ปี2022-2023) : $15,500

ค่าเล่าเรียน (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าที่พัก (นักเรียนต้องหาที่พักเอง)


Victoria (SD 61)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $28,325

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : $29,325

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


West Vancouver (SD 45)

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2022-2023) : $28,350

ค่าเล่าเรียน + ที่พัก (ปี2023-2024) : - N/A -

หมายเหตุ: โรงเรียนรัฐบาล พักแบบโฮมสเตย์


บทความที่เกี่ยวข้อง

- คำถามที่พบบ่อย

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศแคนาดา

- ดูรายชื่อโรงเรียนมัธยมทั้งหมด

- อัพเดทค่าเทอมโรงเรียนมัธยมทั้งหมด

- แนะนำเมืองวิคตอเรีย

- โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปี ประเทศแคนาดา

- แนะนำโรงเรียนมัธยมเอกชนแคนาดา + ทำความรู้จักระบบของโรงเรียนมัธยมเอกที่แคนาดา - Private School

- ระบบการศึกษามัธยมที่ British Columbia แคนาดา | ข้อแตกต่างของแต่ละโรงเรียน ? เลือกโรงเรียนไหนดี ? 

ถ้าหากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ iStudycanada เพื่อรับคำปรึกษาได้ตามข้อมูลการติดต่อตามด้านล่างค่ะ

Line: @istudycanada

FB Page: เรียนต่อแคนาดา istudycanada

Email: esl@istudycanada.com

โทร: ‭086-086-0035‬, 02-658-7599


© 2022 iSTUDYCANADA


10,659 views0 comments