top of page

เรียนต่อมัธยมแคนาดา เลือกโรงเรียนไหนดี | ทำความรู้จักระบบการศึกษาแคนาดา BC

Updated: Feb 4, 2022

โรงเรียนมัธยมแคนาดาแบ่งออกเป็นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดาจะแบ่งออกเป็นเขตการศึกษา ทุกเขตการศึกษาในแต่ละรัฐจะใช้หลักสูตรเดียวกันและแต่ละรัฐจะมีหลักสูตรของใครของมันแต่ทุกโรงเรียนในแคนาดาจะมีมาตรฐานเทียบเท่ากัน

นักเรียนไทยส่วนมากจะเลือกเรียนโรงเรียนรัฐที่ British Columbia เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่หนาวเท่าโซน Toronto หรือ Alberta และสามารถเดินทางจากประเทศไทยได้ง่ายกว่าและใช้ระยะเวลาสั้นกว่า


โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนเอกชนก็จะใช้ระบบเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลในแต่ละรัฐ เพียงแต่มีหลูกสูตรเข้มข้นกว่าทั้งวิชาการและกิจกรรม โรงเรียนเอกชนมักจะออกแบบมาเพื่อติวให้นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้รวมไปถึงมหาวิทยาลัยระดับประเทศและระดับโลก

ระบบการศึกษาใน British Columbia

เมื่อจบม.6 นักเรียนจะได้รับวุฒิที่มีชื่อว่า Dogwood Diploma โดยโรงเรียนมัธยมทุกแห่งใน British Columbia จะใช้ระบบการศึกษาเดียวกัน

สิ่งที่ทำให้แต่ละโรงเรียนต่างกันคือ สภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน เมืองที่ตั้งของโรงเรียน วิชาเลือกของแต่ละโรงเรียนที่โรงเรียนบางแห่งอาจมีวิชานี้ แต่บางโรงเรียนอาจจะไม่มี ยกตัวอย่างเช่น วิชาภาษาญี่ปุ่นภายใต้ระบบการศึกษา Dogwood Diploma ที่ทุกโรงเรียนมีเหมือนกันหมดแล้ว สิ่งที่ทำให้แต่ละโรงเรียนต่างกันคือ "บางโรงเรียนที่มีวิชาการเข้มข้นก็จะมีหลักสูตร IB หลักสูตร AP และ Academy"


1. IB หรือ International Baccalaureate เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้เปรียบเมื่อตอนเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจะสามารถสมัครมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก เนื้อหาที่เรียนก็จะเข้มข้น และหลากหลายมากกว่าหลักสูตรปกติ(Dogwood) และเน้นให้นักเรียนได้คิดนอกกรอบและเรียนรู้ในหลายๆด้านมากขึ้น


2. AP (Advance Placement )

- AP เป็นคอร์สเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในโรงเรียนมัธยม

- AP เป็นเพียงวิชาเลือก (elective course) ในชั้นม.6 ไม่ใช่หลักสูตรแบบ IB Diploma

- AP จะมีแค่บางวิชาเท่านั้น เช่น Calculus AP , Biology AP

- เมื่อนักเรียนเรียบจบโปรแกรม AP และทำคะแนนได้ดี นักเรียนจะได้รับหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัยของวิชานั้นๆ

- หลักสูตรAPเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้น


3. Academy เป็นวิชาเรียนที่เข้มข้น เหมือนเป็นคอร์สเรียนพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สนใจด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ และก็ไม่ใช่ทุกเขตการศึกษาที่จะมี academy วิชาเหล่านี้จะเป็นวิชาที่อาจจะเรียนนอกตาราง หรือเรียนในตาราง ซึ่งความพิเศษคือ ปกตินักเรียนอาจจะเรียนแค่ 1 ชั่วโมงต่อวิชา แต่academy อาจจะใช้ถึง 2 ชั่วโมง หรือเรียนตลอดปี ขึ้นอยู่กับวิชาและข้อกำหนดของแต่ละโรงเรียน

ตัวอย่างหลักสูตร academy : Golf, Baseball, Ice Hockey, Basketball, ITถึงแม้แต่ละโรงเรียน จะมีจุดเด่นในแต่ละวิชาต่างกันออกไป แต่สุดท้ายแล้ว นักเรียนทุกคนต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบ 80 หน่วยกิต เพื่อจบการศึกษาระดับมัธยม


ระบบการเรียนที่ BC จะมีลักษณะคล้ายมหาวิทยาลัยประเทศไทย คือนักเรียนแต่ละคนจะมีตารางเรียนของตัวเอง นักเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือก แต่ละวิชาจะมีหน่วยกิต นักเรียนต้องเก็บให้ครบ 80 หน่วยกิตเพื่อจบการศึกษาการนับหน่วยกิตเพื่อเรียนจบจะนับตั้งแต่เกรด 9-12 แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่แคนาดาจะพิจารณาคะแนนในห้องเรียนตั้งแต่เกรด 10-12 เป็นหลัก ดังนั้นการวางแผนการเลือกวิชาเรียนจึงสำคัญมาก เพราะจะมีผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัย


การวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจะต้องไปดูที่เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยว่าคณะที่นักเรียนต้องการจะเข้า มีrequirement วิชาอะไรบ้าง และนักเรียนต้องเรียนวิชาเหล่านั้นใน high school และทำเกรดให้ดี
เมื่อเลือกโรงเรียนได้แล้วว่าต้องการเรียนโรงเรียนรัฐหรือเอกชน

โรงเรียนรัฐบาล

ถ้าต้องการเรียนโรงเรียนรัฐ ให้นักเรียนเริ่มเลือกจากเมืองที่อยากอยู่ ให้นักเรียนสำรวจตัวเองว่าต้องการอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมแบบใด นักเรียนบางคนชอบเมืองใหญ่ ห้างสรรพสินค้าเยอะ ก็จะเป็นโซนแวนคูเวอร์ ส่วนนักเรียนบางคนชอบเมืองขนาดกลางมีห้างสรรพสินค้าบ้างแต่ไม่วุ่นวายก็จะเป็นโซนปริมณฑลแวนคูเวอร์ที่นักเรียนสามารถนั่งรถบัสเข้าตัวเมืองแวนคูเวอร์ได้ใน1-2ชั่วโมง หรือนักเรียนบางคนอาจจะชอบเมืองเล็ก คนเฟรนด์ลี่ คนต่างชาติน้อย เมืองธรรมชาติ เมืองสงบ ทางเรามีเมืองทุกประเภทแนะนำให้นักเรียน

เมื่อนักเรียนตอบได้แล้วว่าชอบเมืองแบบไหน นักเรียนสามารถเลือกเขตการศึกษาที่อยู่ในเมืองที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนได้ โดยอาจจะเลือกจากโรงเรียนที่มีวิชาเลือกเยอะ วิชาการเด่น หรือมีวิชาเลือกและชมรมตรงกับที่นักเรียนต้องการ

สามารถดูรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดได้ที่ รวมโรงเรียนมัธยมทั้งหมด


โรงเรียนเอกชน

ถ้าหากต้องการเรียนต่อโรงเรียนเอกชน ให้ตัดสินใจว่าต้องการโรงเรียนแบบไหน หอพักหรือโฮมสเตย์ อยากเรียนหลักสูตรอะไร IB University Prep AP และชอบบรรยากาศโรงเรียนแบบไหน (ศึกษาโรงเรียนเอกชนได้ที่นี่)

จากที่เราได้อธิบายมาทั้งหมด

การเลือกโรงเรียนของนักเรียนจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน

การเลือกโรงเรียน ควรเริ่มจาก


  1. เลือกประเภทโรงเรียน - โรงเรียนรัฐหรือเอกชน

  2. เมืองและสภาพแวดล้อมที่นักเรียนชอบ เช่น เมืองใหญ่ เมืองขนาดกลาง เมืองขนาดเล็ก เมืองธรรมชาติ ฯลฯ

  3. เลือกโรงเรียนที่มีวิชาเลือกหรือโดดเด่นในด้านที่นักเรียนสนใจ


การเลือกโรงเรียนนักเรียนควรปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ iSTUDYCANADA เพื่อหาโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน เพราะทุกโรงเรียนใช้ระบบการศึกษาเดียวกัน มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน แต่ละโรงเรียนมีจุดเด่นและข้อดีต่างกัน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าโรงเรียนไหนดีที่สุด เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน


 

บทความที่เกี่ยวข้อง


 

ถ้าหากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ iStudycanada เพื่อรับคำปรึกษาได้ตามข้อมูลการติดต่อตามด้านล่างค่ะ

Line: @istudycanada

FB Page: เรียนต่อแคนาดา istudycanada

โทร: ‭086-086-0035‬, 02-658-7599© 2022 iSTUDYCANADA


2,484 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page