top of page

10 คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโรงเรียนภาษา Language School ในแคนาดา

1. โรงเรียนภาษาขนาดใหญ่หรือเล็กดีกว่ากัน?
มีข้อดีแตกต่างกัน โรงเรียนขนาดใหญ่จำนวนนักเรียนมาก กิจกรรมจะหลากหลาย ได้พบปะเพื่อนจากนานาประเทศ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กจะมีความเป็นกันเอง อบอุ่นเหมือนครอบครัว นักเรียนจะรู้จักกันหมด อัตราครูต่อนักเรียนน้อย

2. ควรเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยที่เราต้องการศึกษาต่อหรือไม่?
การเรียนภาษาในแผนกภาษาของมหาวิทยาลัยเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อ เนื่องจากจะเน้นการสอนแบบวิชาการ กิจกรรมจะน้อย เหมาะกับเรียนภาษาหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

3. เรียนภาษาเมืองไหนดี?
แนะนำเมือง Vancouver และ Toronto เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นย่านเศรษฐกิจเหมาะแก่การไปเรียนเพื่อฝึกฝนภาษา และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา

4. ต้องสอบภาษาก่อนเข้าเรียนหรือไม่?
มีการทดสอบวัดระดับภาษาของนักเรียนในวันแรก เพื่อลงคอร์สเรียนตามระดับภาษาของนักเรียน

5. สามารถหาที่พักเองได้หรือไม่?
ได้ แต่ส่วนใหญ่โรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้นักเรียนทั้งแบบโฮมสเตย์ อพาทเมนท์ และอื่นๆ ทั้งนี้การพักโฮมสเตย์จะประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งฝึกษากับโฮสแฟมิลี่

6. ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาเท่าไร?
ค่าเล่าเรียนภาษาเดือนละประมาณ 900 – 1,400 เหรียญแคนาดาแล้วแต่หลักสูตรของแต่ละสถาบัน ค่าโฮมสเตย์เดือนละประมาณ 750 – 900 เหรียญแคนาดาแล้วแต่ค่าครองชีพของแต่ละเมือง

7. อายุมากสามารถไปเรียนภาษาได้หรือไม่?
การเรียนภาษาในประเทศแคนาดาไม่จำกัดอายุ สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย

8. มีกิจกรรมอะไรบ้าง?
มีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความต้องการ ทั้งกิจกรรมสันทนาการ กีฬา ทัศนศึกษา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 

9. เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเรียนภาษา?
เตรียมอุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอ และยารักษาโรคเท่าที่จำเป็น

10. ได้รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหรือไม่?
นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองหลังเรียนจบหลักสูตรภาษาจากทางสถาบัน

1. โรงเรียนรัฐบาลกับเอกชนแตกต่างกันอย่างไร?
โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดาจะแบ่งเป็นเขตการศึกษาต่างๆ ของแต่ละเมือง รับตั้งแต่เกรด 1-12 แต่ละเขตจะแตกต่างกันตามขนาด และจำนวนประชากร นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาเดียน ส่วนโรงเรียนเอกชนมีอัตราครูต่อนักเรียนที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ ยกเว้นโรงเรียนประเภท Prep School จะมีนักเรียนชาวแคนาเดียนมากกว่า ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะมีคุณภาพเทียบเท่ากัน

2. โรงเรียนในประเทศแคนาดาเปิดเทอมเมื่อไร?
1 ปีการศึกษาจะเรียน 10 เดือนแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน – มกราคม ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน บางเขตการศึกษาของรัฐบาลจะเปิดภาคเรียนเตรียมความพร้อม Academic Transition Program ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม สำหรับนักเรียนต่างชาติ

3. เรียนมัธยมเมืองไหนดี?
โรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดาจะตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียน โรงเรียนแต่ละเขตการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานโดยรัฐบาลแคนาดา จึงมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพเท่าเทียมกัน

4. ควรเข้าเรียนเกรดไหน? 

ระดับ High School ในแคนาดาคือ เกรด 9 – 12 ส่วนเกรด 7 – 8 จะเป็นช่วง Middle School เพื่อเตรียมตัวสำหรับ High School นักเรียนไทยควรจะเริ่มเรียนช่วงนี้เพื่อการปรับตัวด้านภาษาที่ดี

5. เลือกโฮมสเตย์ได้หรือไม่?
เขตการศึกษาจะเป็นผู้คัดเลือกและจัดหา Host Family ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยดูจากประวัติ และความสนใจด้านต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้อยู่กับครอบครัวแคนาเดียนที่เหมาะสม อบอุ่น และเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่จะตรวจความพร้อมของสภาพบ้าน โครงสร้างครอบครัว และ Host Family จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเท่านั้น

6. ประกันสุขภาพคืออะไร?
เป็นหลักประกันคุ้มครองนักเรียนเมื่อเจ็บป่วยได้ไข้ หรือประสบอุบัติเหตุว่าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม นักเรียนทุกคนจะมีประกันสุขภาพซึ่งทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ

7. ค่าเล่าเรียนระดับ High School เท่าไร?
เขตการศึกษารัฐบาลค่าเล่าเรียนใกล้เคียงกันประมาณปีละ 12,000-14,000 เหรียญแคนาดา ค่าโฮมสเตย์รวมอาหารประมาณเดือนละ 800-900 เหรียญแคนาดา ส่วนโรงเรียนเอกชน และ Prep School จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลอยู่ที่ประมาณปีละ 40,000-60,000 เหรียญแคนาดา รวมที่พักประจำแบบ Boarding

8. มีนักเรียนไทยในแต่ละโรงเรียนมากหรือไม่?
โรงเรียนแต่ละแห่งของแคนาดาจะมีนักเรียนต่างชาติไม่เกินร้อยละ 4 และนักเรียนไทยมีไม่มาก บางโรงเรียนก็ไม่มีนักเรียนไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะนักเรียนจะได้ฝึกภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดาได้อย่างเต็มที่

9. ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปแคนาดา?
เตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอและเหมาะสม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค และยารักษาโรคเท่าที่จำเป็น

10. ควรไปซัมเมอร์แคนาดาก่อนดีหรือไม่?
การไปซัมเมอร์ถือเป็นการไปทำความรู้จักประเทศแคนาดาได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบแคนาเดียนของจริง ทั้งนี้นักเรียนอาจมีโอกาสได้ไปชมโรงเรียนที่ตนเองสนใจ

10 คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม

 ในแคนาดา

bottom of page