1

สถาบันสอนภาษาในประเทศแคนาดา

สถาบันภาษาในแคนาดา - เอกชน

สถาบันภาษาในแคนาดา - มหาวิทยาลัย

สถาบันภาษาในประเทศอื่นๆ

2

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของสถาบันภาษาต่างๆในประเทศแคนาดา

3

ขั้นตอนการสมัคร

ชั้นตอนการสมัครเรียนภาษาที่แคนาดา

กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

  • facebook40x40
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • x-09-512