B2Tn8hoA.jpeg

 โครงการแลกเปลี่ยน 
 ภาษาและวัฒนธรรม 1 ปี
 ประเทศแคนาดา 
 (พ.ศ. 2565 - 2566) 

 iStudycanada

Cultural  Exchange  Program 

vWC2WaXw.jpeg

iStudycanada จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (กันยายน - มิถุนายน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาได้ลองใช้ชีวิตและเรียนรู้วัฒธรรมจากประเทศแคนาดาโดยนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนกับนักเรียนชาวแคนาดาและอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดา (Host Family)

 

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก มีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร และเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ จึงเป็นประเทศที่เหมาะแก่การไปเรียนต่อเพื่อหาประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และที่สำคัญคือการศึกษาของประเทศแคนาดานั้นมีมาตรฐานสูงมาก เป็นที่ยอมรับ และโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ 

 เขตการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

 ลักษณะโครงการ

 1. นักเรียนจะได้เข้าเรียนในห้องเรียนจริงกับนักเรียนชาวแคนาดา และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา (Host Family) 
   

 2. ครอบครัวชาวแคนาดานั้นถูกคัดเลือกและผ่านการประเมินมาแล้ว ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถวางใจได้ว่าจะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ผ่านมาตรฐานของโรงเรียน
   

 3. โครงการมีการ support นักเรียนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิชา ESL ที่ส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาภาษาอังกฤษ counsellor ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องวิชาเรียน และมี Homestay coordinator คอยช่วยเหลือด้านการพักอาศัย
   

 4. โครงการคุณภาพ มีฝ่าย Student Support ภายใต้ระบบการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลประเทศแคนาดา
   

 5. นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้ตามความสนใจ

yi7SuxdQ.jpeg

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 13-17 ปี 

 2. เกรดเฉลี่ย (GPA) 3.0 

 3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4 ในปีการศึกษา 2564

 4. สามารถเข้าร่วมโครงการในระดับชั้น ม.2-ม.5 ในปีการศึกษา 2565 ได้

 5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง

 6. นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.5 สามารถติดต่อขอทำข้อสอบเพื่อรับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาทได้

203qt03Q.jpeg

 เอกสารการสมัคร

 1. สำเนาพาสปอร์ตนักเรียน (passport)

 2. สำเนาสูติบัตร

 3. สำเนาผลการเรียน (English transcript) ย้อนหลัง 3 ปี

 4. รูปถ่ายพื้นขาว 3 ใบ

 5. จดหมาย recommendation จากอาจารย์ 2 ฉบับ

 6. จดหมายแนะนำตัว statement of purpose 1 ฉบับ

vbYji50Q.jpeg

 ค่าโครงการ:

 870,000 บาท 

ค่าโครงการนี้รวม

- ค่าสมัครเรียน

- ค่าเล่าเรียน

- ค่ากิจกรรม

- ค่าจัดหาโฮมสเตย์

- ค่า Home stay monitoring

- ค่า Home stay

- ค่าประกันสุขภาพ

- ค่าประกันการเดินทาง

- ค่าทำวีซ่า

- ค่า Custodian Fee

- ค่าตรวจสุขภาพทำวีซ่า

- ค่าตั่๋วเครื่องบินไปกลับ

- ค่ารับ-ส่งสนามบิน

23978212468_eb8566aeee_k.jpg

รายละเอียดการสมัคร

* ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ณ วันสมัคร

และไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี

กำหนดเปิดรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าโครงการ

870,000 บาท

สนใจเข้าร่วมโครงการ / ติดต่อสอบถาม :

Line: @istudycanada
Email: esl@istudycanada.com
Website: www.istudycanada.com
โทร: 086-086-0035, 080-069-9055, 02-658-7599

Facebook: https://www.facebook.com/istudycanadapage/