Sooke School District

(SD 62) 

เกี่ยวกับโรงเรียน

เขตการศึกษาซูคมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ10,600คน ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะแวนคูเวอร์ ห่างจากวิคตอเรียเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เขตการศึกษานี้ครอบคลุมถึงเขตที่พักอาศัยซูค โคลวูด แลงฟอร์ด พอร์ทเรนฟริว และไฮแลนด์ บรรยากาศรอบๆโรงเรียนนั้นเต็มไปด้วยเทือกเขาและติดมหาสมุทรแปซิฟิค มีความเป็นธรรมชาติสูง  ด้วยสภาพอากาศที่ไม่หนาวมากจนเกินไป นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี

รายชื่อโรงเรียน

Belmont Secondary School
Royal Bay Secondary School
Edward Milne Community School

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเรียน: $250
ค่าเรียน: $13000
ค่าโฮมสเตย์: $8750
ค่าโปรแกรม: $1,550

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากโฮมสเตย์ให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน มากกว่านั้น ครอบครัวโฮมสเตย์มีหน้าที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม เล่นกีฬา หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน