กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

มหาวิทยาลัย

Concordia University

เมือง: มอนทรีอัล, ควิเบก

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$20,570 

Minimum IELTS: 7.0 

McGill University

เมือง: มอนทรีอัล, ควิเบก

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$16,815 

Minimum IELTS: 6.5

University of Regina

เมือง: Regina

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$18,500

Minimum IELTS: 6.5 

Centennial College

เมือง: Toronto, Ontario

Minimum IELTS: 6.0

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$14,080/ ปี

King’s University College

เมือง: London, Ontario

Minimum IELTS: 6.5

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$25,666

St. Clair College

เมือง: Windsor, Ontario

Minimum IELTS: 5.5 

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$13,114.42 / ปี

University of Waterloo

เมือง: Waterloo, Ontario

Minimum IELTS: 6.5

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$30,300

York University

เมือง: Toronto, Ontario

Minimum IELTS: 6.5

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$26,975 

Humber College

เมือง: Toronto, Ontario

Minimum IELTS: 6.0

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$14,992/ ปี

McMaster University

เมือง: Hamilton, Ontario

Minimum IELTS: 6.5 

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$20,808

University of Toronto

เมือง: Toronto, Ontario

Minimum IELTS: 6.5

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$34,180 

University of Windsor

เมือง: Toronto, Ontario

Minimum IELTS: 6.5

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$21,500

ILAC International College

เมือง: Toronto, Ontario

Minimum IELTS: 4.0

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$10,000/โปรแกรม

Queen’s University

เมือง: Kingston, Ontario

Minimum IELTS: 6.5 

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$16,024 

University of Trinity College

เมือง: Toronto, Ontario

Minimum IELTS: 6.5

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$1,746.07

Western University 

เมือง: London, Ontario

Minimum IELTS: 6.5

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$30,906

Alexander College

เมือง: Vancouver, BC

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$559 / หน่วยกิต

Minimum IELTS: 6.5

Douglas College

เมือง: Vancouver, BC

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$580/หน่วยกิต

Minimum IELTS: 6.5

ILAC International College

 

เมือง: Vancouver, BC

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$10,000/โปรแกรม

Minimum IELTS: 4.0

Royal Roads University

เมือง: Victoria, BC

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$22,590

Minimum IELTS: 6.0

Thompson Rivers University

เมือง: Kamloops, BC

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$17,847

Minimum IELTS: 6.5

Vanwest College

เมือง: Vancouver, BC

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$1,250 / คอร์ส

Minimum IELTS: 5.5

Camosun College

เมือง: Victoria, BC

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: C$7,962 / 1 เทอม

Minimum IELTS: 6.5