Academic Transition Program - โปรแกรมปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนมัธยมแคนาดาหลักสูตรรับรองโดยรัฐบาล

Updated: Dec 4, 2020

เขตการศึกษา Victoria School District เปิดหลักสูตรเชิงวิชาการ Academic Transition Program (ATP) เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมรวมกับนักเรียนชาวแคนาดา


หลักสูตร ATP มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวให้คุ้นชินกันสภาพแวดล้อมและระบบการศึกษาแบบใหม่ที่นักเรียนอาจไม่คุ้นชิน นักเรียนจะต้องมาเข้าเรียนที่ห้องเรียนที่โรงเรียน Upland Campus และเลิกเรียนตามเวลาเรียนปกติคณะครูในหลักสูตรนี้เป็นครูที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแคนาดาและเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน หลักสูตรที่เปิดสอนก็เป็นหลักสูตรเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลแคนาดาที่นักเรียนจะเข้าเรียนในเทอมต่อไป โดนเป็นหลักสูตรที่รับรองโดยรัฐบาล British Columbia ประกอบไปด้วยวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พละศึกษา และ วัฒนธรรม (intercultural studies) และยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอีกมากมาย


เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้เก็บหน่วยกิตโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องเรียนวิชาเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งเมื่อเข้าเรียนที่ high schoolหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง?

- นักเรียนที่ต้องการปรับภาษา

- นักเรียนที่ต้องการไปปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมก่อนเข้าเรียน high school

- นักเรียนที่มีเวลาว่างและกำลังรอเรียน high school เดือนกันยายน


Timeline สำหรับนักเรียนโรงเรียนไทย

- สมัครเรียน: ใช้เวลาดำเนินการสมัครเรียน เตรียมเอกสาร และทำวีซ่า 3 เดือน

- กุมภาพันธ์: เรียนจบมัธยมที่เมืองไทย

- เมษายน-สิงหาคม: เริ่มโปรแกรมเตรียมความพร้อม ที่แคนาดา

- กันยายน: เปิดภาคเรียนที่ 1 High School
เริ่มเรียนเดือน กันยายน, กุมภาพันธ์, เมษายน


ค่าหลักสูตร (ระยะเวลา 5 เดือน)

$14,325 เหรียญแคนาดา หรือประมาณ 343,800 บาท (เรท 1CAD=24THB)ถ้าหากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ iStudycanada เพื่อรับคำปรึกษาได้ตามข้อมูลการติดต่อตามด้านล่างค่ะ

Line: @istudycanada