top of page

โปรแกรมปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนมัธยมแคนาดา - หลักสูตรรับรองโดยรัฐบาล

Updated: Aug 31, 2022

เขตการศึกษา Victoria School District เปิดหลักสูตรเชิงวิชาการ Academic Transition Program (ATP) เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมรวมกับนักเรียนชาวแคนาดา


หลักสูตร ATP มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวให้คุ้นชินกันสภาพแวดล้อมและระบบการศึกษาแบบใหม่ที่นักเรียนอาจไม่คุ้นชิน นักเรียนจะต้องมาเข้าเรียนที่ห้องเรียนที่โรงเรียน Upland Campus และเลิกเรียนตามเวลาเรียนปกติคณะครูในหลักสูตรนี้เป็นครูที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแคนาดาและเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน หลักสูตรที่เปิดสอนก็เป็นหลักสูตรเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลแคนาดาที่นักเรียนจะเข้าเรียนในเทอมต่อไป โดนเป็นหลักสูตรที่รับรองโดยรัฐบาล British Columbia ประกอบไปด้วยวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พละศึกษา และ วัฒนธรรม (intercultural studies) และยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอีกมากมาย


เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้เก็บหน่วยกิตโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องเรียนวิชาเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งเมื่อเข้าเรียนที่ high schoolหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง?

- นักเรียนที่ต้องการปรับภาษา

- นักเรียนที่ต้องการไปปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมก่อนเข้าเรียน high school

- นักเรียนที่มีเวลาว่างและกำลังรอเรียน high school เดือนกันยายนTimeline สำหรับนักเรียนโรงเรียนไทย

- สมัครเรียน: ใช้เวลาดำเนินการสมัครเรียน เตรียมเอกสาร และทำวีซ่า 3 เดือน

- กุมภาพันธ์: เรียนจบมัธยมที่เมืองไทย

- เมษายน-สิงหาคม: เริ่มโปรแกรมเตรียมความพร้อม ที่แคนาดา

- กันยายน: เปิดภาคเรียนที่ 1 High School
เริ่มเรียนเดือน กันยายน, กุมภาพันธ์, เมษายน


ค่าหลักสูตร (ระยะเวลา 5 เดือน) ปี 2023

- ค่าสมัคร = 250 เหรียญแคนาดา

- ค่าเล่าเรียน ATP 1 ภาคการศึกษา = 8,000 เหรียญแคนาดา

- ค่าประกันสุขภาพ = 575 เหรียญแคนาดาต่อปี

- ค่า monitoring Homestay fee = 300 เหรียญแคนาดา

- ค่า placement Homestay fee = 200 เหรียญแคนาดา

- ค่า Homestay Orientation Fee = 225 เหรียญแคนาดา

- ค่า Activity Fee = 500 เหรียญแคนาดา

- ค่าที่พัก Homestay = 5,500 เหรียญแคนาดา (5 เดือน)

--- รวมค่าใช้จ่ายต่อภาค ATP (5-month) = 15,550 เหรียญแคนาดา
เมื่อจบหลักสูตรเตรียมความพร้อม

เมื่อเรียนจบกหลักสูตรเตรียมความพร้อม ATP แล้ว นักเรียนจะเข้าเรียนต่อที่ High School โรงเรียนที่นักเรียนเลือก (ภาคเรียนที่ 1 เดือนกันยายน | ภาคเรียนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์)


สามารถอ่านรายละเอียด Victoria School District ได้ที่นี่
 
บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ถ้าหากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ iStudycanada เพื่อรับคำปรึกษาได้ตามข้อมูลการติดต่อตามด้านล่างค่ะ

Line: @istudycanada

FB Page: เรียนต่อแคนาดา istudycanada

โทร: ‭086-086-0035‬, 02-658-7599


© 2022 iSTUDYCANADA

1,950 views0 comments

Comments


bottom of page