Queen Margaret's School

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนควีน มากาเร็ตส์ ก่อตั้งขึ้นในปี1927 ตั้งอยู่ในเมืองดันแคนซึ่งถือเป็นชานเมืองของเกาะแวนคูเวอร์ (วิคตอเรีย) มีนักเรียนประมาณ375คน  โรงเรียนนี้มีความปลอดภัยสูงและมีบรรยากาสที่ดี โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสตรีที่เตรียมให้นักเรียนพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยด้วยบรรยากาศการเรียนที่มีความปลอดภัย และปราศจากความกดดันจากเพื่อนร่วมห้อง วิธีการสอนของโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $250
ค่าเรียน: $55,200

หอพัก

นักเรียนหญิงตั้งแต่ระดับชั้นเกรด6-12สามารถเข้าพักที่หอพักของโรงเรียนได้ หอพักของโรงเรียนเป็นหอพักที่มีหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก นักเรียนประจำที่นี่จะได้เรียนรู้ในการอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นและได้รับพัฒนาการในด้านความรับผิดชอบ หอพักจะถูกจัดให้นักเรียนตามระดับชั้นและอายุของนักเรียน นอกจากนี้นิสัยส่วนตัว เชื้อชาติ และความสนใจของนักเรียนก็เป็นหนึ่งในตัวการคัดเลือกห้องพักให้นักเรียนอีกด้วย ห้องพักหนึ่งห้องมักจะมีเด็กนักเรียนอาศัยด้วยกันสองคน และนักเรียนที่เรียนระดับชั้นที่ไม่สูงนักอาจจะได้อยู่หอพักที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือพักสามคนต่อห้อง นักเรียนชั้นเกรด12หรือนักเรียนที่มีภาวะผู้นำอาจจะได้พักในห้องพักเดี่ยวได้

  • facebook40x40
  • Instagram
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • ask-question-green_edited

iStudycanada Office Thailand

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

Tel: 

02-658-7599

088-611-4855

086-086-0035

080-069-9055

iStudycanada Office Vietnam

TPP Building, 4th fl., 141 nhuyen Dinh Chieu St., Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

Tel: 

+84-86-580-3968

© 2020 iSTUDYCANADA

  • facebook40x40
  • Instagram
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • ask-question-green