top of page

St. Michaels University School

เกี่ยวกับโรงเรียน

St. Michaels University School  หรือ SMUS ตั้งอยู่ในเมืองวิคตอเรีย เป็นโรงเรียนประจำเอกชนที่มีชื่อเสียง และมีค่าเล่าเรียนสูง วิชาการเข้มข้น เปิดสอนตั้งแต่ปีค.ศ.1971 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนครบครัน 

หอพัก

หอพักของโรงเรียนจะมีนักเรียนอาศัยอยู่สองคนต่อหนึ่งห้องนอนและมีห้องน้ำส่วนตัว นักเรียนชายและนักเรียนหญิงอยู่หอพักแยกส่วนกันแต่จะใช้ห้องส่วนกลางร่วมกัน โดยในห้องส่วนกลางจะมีโทรทัศน์  เกมส์ คอมพิวเตอร์ และห้องครัวรบครัน


bottom of page