Bodwell

High School

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนบอทเวลล์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 8-12  
นักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และหลายๆคนที่ได้รับทุนการศึกษา โรงเรียนบอทเวลล์มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างรวมไปถึงโรงเรียนประจำ โรงยิม สระว่ายน้ำในอาคาร สนามเทนนิส โรงละคร ห้องดนตรี ห้องสมุด และโรงอาหาร 

หลักสูตร: มีหลักสูตร IB ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมีคลาสพิเศษวันเสาร์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆที่นักเรียนสนใจ 

หอพัก

​โรงเรียนประจำที่บอทเวลให้มากกว่าแค่ที่พักและมื้ออาหาร ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองของนักเรียน จึงทำให้ที่พักของโรงเรียนนั้นมีความปลอดภัย คล่องแคล่ว รวมไปถึงบรรยากาศที่พักที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต นอกจากนี้ ที่พักของโรงเรียนยังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลา

 

- แวดล้อมหอพักปลอดภัย แยกโซนนักเรียนชาย-หญิงชัดเจน
- มีผู้ดูแลหอพักคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา
- มีโรงอาหารและอาหารถูกหลักอนามัยพร้อมของว่าง
- การจัดวางผังห้องนอนที่เหมาะสม
- ห้องนอนทุกห้องมีหน้าต่างเพื่อรับแสงธรรมชาติ
- มีแม่บ้านช่วยดูแลความสะอาด จัดที่นอน