Bodwell

High School

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนบอทเวลล์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 8-12  
นักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และหลายๆคนที่ได้รับทุนการศึกษา โรงเรียนบอทเวลล์มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างรวมไปถึงโรงเรียนประจำ โรงยิม สระว่ายน้ำในอาคาร สนามเทนนิส โรงละคร ห้องดนตรี ห้องสมุด และโรงอาหาร 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อปี: $38,450
** ค่าใช้จ่ายต่อปีรวมไปถึง ค่าสมัครเรียน ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากิจกรรม ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันความเสียหาย ค่าประกันสุขภาพ ค่าชุดนักเรียน 

หอพัก

​โรงเรียนประจำที่บอทเวลให้มากกว่าแค่ที่พักและมื้ออาหาร ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองของนักเรียน จึงทำให้ที่พักของโรงเรียนนั้นมีความปลอดภัย คล่องแคล่ว รวมไปถึงบรรยากาศที่พักที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต นอกจากนี้ ที่พักของโรงเรียนยังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลา