top of page

Brentwood College School

เกี่ยวกับโรงเรียน

เบรนวูดเป็นโรงเรียนประจำเอกชนที่มีคุณภาพ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1923 เปิดรับนักเรียนระดับเกรด 9 – 12 มีนักเรียนทั้งหมด 400 กว่าคนบนที่กินติดทะเลกว่า 100 ไร่ วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือสร้างรากฐานการศึกษาและการเป็นผู้นำแด่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อสู่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนที่มีผลการเรียนดีสมัครเข้าเรียนได้ โรงเรียนเบรนวูดช่วยส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านวิชาเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเช่น Stanford

ค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนต่อปี: $69,600 
** ค่าเรียนข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นค่ากิจกรรม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าประกันสุขภาพและอื่นๆ

โฮมสเตย์

ทางโรงเรียนแบ่งบ้านพักออกเป็น8แห่ง-
บ้านพักนักเรียนหญิง (4แห่ง)
Alexandra, Mackenzie, Allard, and Hope
บ้านพักนักเรียนชาย (4แห่ง) 
(Privett, Ellis, Rogers, and Whittall)

ห้องพักของทางโรงเรียนมีเฟอนิเจอร์ให้ โดยที่นักเรียนสามารถเพิ่มเก้าอี้ ตู้เย็น และของใช้ส่วนตัวอื่นๆเพิ่มเติมได้ 
 

bottom of page