top of page

Vancouver School board

เกี่ยวกับโรงเรียน

เป็นเขตการศึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ เมืองที่UNจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ในตัวเมืองแวนคูเวอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีประชากรหลากหลายทางเชื้อชาติ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการ ศิลปะ ภาษา แฟชั่นดีไซน์ หรือเต้น และอื่นๆอีกมากมาย มีกิจกรรมนอกเวลาที่หลากหลาย มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้เลือก 18 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียน

 1. Britannia Community Secondary

 2. David Thompson Secondary    

 3. Eric Hamber Secondary    

 4. Gladstone Secondary    

 5. John Oliver Secondary    

 6. Killarney Secondary    

 7. King George Secondary    

 8. Kitsilano Secondary    

 9. Lord Byng Secondary    

 10. Magee Secondary    

 11. Point Grey Secondary

 12. Prince of Wales Secondary    

 13. Sir Charles Tupper Secondary    

 14. Sir Winston Churchill Secondary    

 15. Templeton Secondary    

 16. University Hill Secondary    

 17. Vancouver Technical Secondary

 18. Windermere Community Secondary

โฮมสเตย์

โครงการโฮมสเตย์ของเขตการศึกษา VSB อยู่ในความร่วมมือกับ Langara College homestay office เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลครบถ้วน ทางโรงเรียนจะจัดหาโฮมสเตย์ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่สุด โดยวัดจากสิ่งที่นักเรียนต้องการและสถานที่พักของครอบครัวว่าเหมาะสมกับโรงเรียนที่นักเรียนเลือกหรือไม่

bottom of page