top of page

Victoria School District (SD 61) 

เกี่ยวกับโรงเรียน

วิคทอเรียเป็นเมืองหลวงของมณฑลบริติช โคลัมเบียมีประชากรประมาณ 350,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินวิคทอเรีย 25 กิโลเมตร เขตการศึกษาวิคตอเรียตั้งอยู่ในเมืองที่มีความทันสมัย เพรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยตวามสะดวก แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ให้นักเรียนได้ชื่นชม นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้จากห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา และสถานที่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 

รายชื่อโรงเรียน

Esquimalt High School
Lambrick Park Secondary School
Mount Douglas Secondary
Oak Bay High School
Reynolds Secondary
Spectrum Community School
Victoria High School

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเรียน: $250
ค่าจัดหาโฮมสเตย์: $325
ค่าเรียน: $14,000
ค่าประกันสุขภาพ: $600
โฮมสเตย์: $9750 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

นักเรียนต่างชาติในเขตการศึกษาวิคตอเรียมีตัวเลือกในการพักอาศัยสองแบบ
พักอาศัยกับโฮมสเตย์ที่ที่โรงเรียนจัดหาให้
พักอาศัยกับญาติหรือผู้ปกครองของนักเรียนเอง
โฮมสเตย์เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้และประสบผลสำเร็จของนักเรียนต่างชาติ และเป็นผู้สนับสนุนหลักเมื่อนักเรียนอยู่นอกโรงเรียน ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ประสารงานที่คอยดูแลและตรวจเช็คความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจว่าโฮมสเตย์นั้นๆเพรียบพร้อมต่อการดูแลนักเรียนและมีความปลอดภัย

 

bottom of page