top of page

Langley School District (SD 35)

เกี่ยวกับโรงเรียน

เขตการศึกษาแลงเลย์มีโรงเรียนมากกว่า40แห่งและนักเรียนชาแคเนเดียนมากกว่า 18,000 คน
โรงเรียนในเขตการศึกษานี้มีความโมเดิร์น ทันสมัย พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสามารถเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่ต้องการรวมไปถึงด้านวิชาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษา ธุรกิจ และศิลปะ

รายชื่อโรงเรียน

Aldergrove Secondary School
Langley Fundamental Secondary
Brookswood Secondary School
Langley Secondary School
D.W. Poppy Secondary School
R.E. Mountain Secondary School
Langley Fine Arts School
Walnut Grove Secondary School

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเรียน: $200
ค่าเล่าเรียน: $14,500
ค่าจัดหาโฮมสเตย์: $350
ค่าโฮมสเตย์: $900/เดือน

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

ด้วยประสบการณ์มากกว่า25ปี โรงเรียนได้คัดเลือกโฮมสเตย์และจับคู่โฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนด้วยความสนใจและไลฟ์สไตล์ที่ตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือศาสนา 
โฮมสเตย์ของแลงเล่ย์จะต้องปลอดภัย และมีห้องพักส่วนตัวให้นักเรียนได้พักผ่อนและเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือ บ้านของโฮมสเตย์จะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนที่นักเรียนเลือก

 

bottom of page