top of page

Sea to Sky

School District (SD 48)

เกี่ยวกับโรงเรียน

เขตการศึกษา ซีทูสกายอยู่ห่างจากแวนคูเวอร์ตอนเหนือเพียงครึ่งชั่วโมง เขตการศึกษานี้ครอบคลุมไปถึงเมืองSquamish, Whistler, และ Pemberton ซึ่งถือเป็นเมืองที่เหมาะแก่การพักอาศัยและท่องเที่ยวได้ในขณะเดียวกัน เป็นเมืองที่มีอากาศหนาว รายล้อมไปด้วยภูเขาและมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ผู้คนในชุมชนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

รายชื่อโรงเรียน

Don Ross Secondary School
Howe Sound Secondary School
Pemberton Secondary School
Whistler Secondary School

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเรียน: $200
ค่าเรียน: $13,000
ค่าจัดหาโฮมสเตย์: $300
ค่าโฮมสเตย์ (ต่อเดือน): $1100-$1200 

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ:

  • ห้องพักส่วนตัว

  • อาหารสามมื้อ

  • สิ่งอำนวยความสะดวก

  • เครื่องซักผ้า

  • การสนับสนุนในเรื่องการเรียนและด้านจิตใจ

  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว

bottom of page