top of page

Glenlyon Norfolk School

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเกลนไลออน นอร์โฟล์ค ตั้งอยู่บนเกาะแวนคูเวอร์ เมืองวิคตอเรีย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ British Columbia เป็นเมืองที่สวยงามและมีความปลอดภัยสูง GNSนับว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีราคาไม่แพง เปิดสอนหลักสูตร IB ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สัดส่วนครูกับนักเรียนไม่มาก ทำให้นักเรียนได้การดูแลเป็นอย่างดีและทั่วถึง เน้นการศึกษาส่งเสริมความคิดของนักเรียน 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $250
ค่าเรียนและค่าโฮมสเตย์: $47,500
ค่ามัดจำ: $5000
ค่าชุดนักเรียน: $400-$800

โฮมสเตย์

GNS มีโปรแกรมโฮมสเตย์เป็นแบบ Family Boarding home หมายความว่าโฮมสเตย์จะเป็นครอบครัวของนักเรียนหรือบุคลากรจากโรงเรียนGNSเท่านั้น นักเรียนจะได้รับความปลอดภัย ความใส่ใจ และความสบายใจจากครอบครัว นอกจากนี้ทางครอบครัวจะมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียน บ้านทุกหลังจะมีห้องพักส่วนตัวพร้อมทั้งพื้นที่อ่านหนังสือและตู้เสื้อผ้าให้กับนักเรียน 

bottom of page