top of page

North Vancouver

School District

(SD 35) 

เกี่ยวกับโรงเรียน

นอร์ธแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่ปลอดภัย มีความเป็นครอบครัว และมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ด้วยสภาพอากาศที่พอเหมาะแบบความสวยงามของธรรมชาติ เมืองนี้จึงเหมาะแก่การทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา เขตการศึกษานอร์ธแวนคูเวอร์มีนักเรียนประมาณ16,000 คนด้วยจำนวนนักเรียนต่างชาติที่จำกัดในแต่ละโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมแต่ละแห่งจะมีนักเรียนต่างชาติมากที่สุด60คนเท่านั้น
 

รายชื่อโรงเรียน

Argyle Secondary
Carson Graham Secondary 
Handsworth Secondary 
Mountainside Secondary
North Vancouver Distributed Learning 
Seycove Secondary
Sutherland Secondary
Windsor Secondary 

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $200
ค่าเรียน: $14,000
ค่าจัดหาโฮมสเตย์: $350
ค่าโฮมสเตย์: $975 ต่อเดือน

โฮมสเตย์

เป้าหมายของโรงเรียนคือการให้นักเรียนได้ที่พักที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุด หมายความว่านักเรียนสามารถเดินไปเรียนได้ นักเรียนจะได้ซึมซับวิถีชีวิตของชุมชน โฮมสเตย์เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีและประสบผลสำเร็จ เหตุผลหลักของการพักอาศัยกับโฮมสเตย์คือการให้นักเรียนได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างชาวแคเนเดียนและพัฒนาภาษาอังกฤษได้อน่างมีประสิทธิภาพ 
 

bottom of page