top of page

Richmond School District (SD 38) 

เกี่ยวกับโรงเรียน

เขตการศึกษาริชมอนเป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า10โรงเรียนให้เลือก มีนักเรียนรวมทั้งหมดมากกว่า11,000คน แต่ละโรงเรียนในเขตการศึกษานี้ให้โอกาสนักเรียนให้ได้รับการศึกษาคุณภาพระดับโลกด้วยคณะอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากBritish Columbia พร้อมด้วยห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีโปรแกรมให้นักเรียนได้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบ IB หรือAP 

รายชื่อโรงเรียน

Boyd Secondary​
Burnett Secondary
Cambie Secondary​​
MacNeill Secondary
McMath Secondary
McNair Secondary
McRoberts Secondary
Richmond Secondary​​
Palmer Secondary
Steveston-London Secondary​

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าเรียน: $25,725 
** ค่าเรียนรวมค่าประกันสุขภาพ และค่าโฮมสเตย์แล้ว

โฮมสเตย์

ครอบครัวโฮมสเตย์เป็นผู้สนับสนุนหลักของนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่นอกโรงเรียน และมีความรับผิดชอบในตัวนักเรียนในทุกๆด้านเมื่อนักเรียนอยู่ในประเทศแคนาดา ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่จัดหาโฮมสเตย์ให้นักเรียน อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนประสงค์ที่จะพักกับครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ครอบครัวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของโรงเรียน 

bottom of page