top of page

 West Vancouver

School District (SD 45)

เกี่ยวกับโรงเรียน

เวสท์แวนคูเวอร์เป็นชุมชนที่สวยงามรายล้อมไปด้วยเทือกเขาทางทิศเหนือและและมหาสมุทรแปซิฟิคในทางทิศใต้ ห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์เพียง20นาที นอกจากโรงเรียนที่ได้รับความนิยม นักเรียนจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยที่สุดพร้อมด้วยเทคโนโลยีและการศึกษาที่ดี นักเรียนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ โรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านกีฬาเบสบอล กอล์ฟ ไอซ์ฮอคกี้ ฟุตบอล และเทนนิส โปรแกรมเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาให้ได้พัฒนาศักยภาพต่อไป เขตการศึกษาที่45 ยังมีความโดดเด่นในด้านโปรแกรมเตรียมมหาวิทยาลัยอีกด้วย

รายชื่อโรงเรียน

Rockridge (AP and IB MYP)
École Sentinel (AP)
West Vancouver (IB Diploma)

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเรียน: $600
ค่าเรียน: $15,400
ค่าโฮมสเตย์: $975 /เดือน

โฮมสเตย์

เมื่อนักเรียนพักที่โฮมสเตย์กับครอบครัวชาวแคนาดา นักเรียนจะได้ฝึกทั้งภาษาและเรียนนรู้วัฒนธรรม หากนักเรียนเข้าร่วมทริปในช่วงวันหยุดหรือไปเที่ยวกับครอบครัว นักเรียนอาจจะต้องช่วยครอบครัวออกค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวเอง  หากนักเรียนต้องการจะทำกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปสถานที่อื่น นักเรียนจะต้องแจ้งโฮมสเตย์และทางโรงเรียนให้รับทราบก่อน 
 

bottom of page