top of page

Burnaby School District (SD 41)

เกี่ยวกับโรงเรียน

เขตการศึกษาเบอร์นาบีประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 49 โรงเรียน ระดับมัธยม 8 แห่ง และระดับประถม 41 แห่ง ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมของเมือง มีพื้นที่สีเขียวเยอะ และใกล้ตัวเมืองแวนคูเวอร์ เขตการศึกษานี้มีชื่อเสียงในเรื่องของโปรแกรม Advance Placement (AP) เนื่องจากเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีโปรแกรมAPใหญ่ที่สุดในแคนาดา แถมยังมีโรงเรียนในเขตที่ให้วุฒิการศึกษาแบบ AP Capstone Diploma Program

รายชื่อโรงเรียน

Moscrop Secondary School
Byrne Creek Secondary
Cariboo Hill Secondary
Burnaby South Secondary
Burnaby North Secondary
Burnaby Central Secondary
Burnaby Mountain Secondary
Alpha Secondary School

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนต่อ1ปีการศึกษา: $24625

ประกอบไปด้วย ค่าสมัครเรียน, ค่าสมัครโฮมสเตย์, ค่าโปรแกรม, ค่าโฮมสเตย์, ค่าบริการรับ-ส่งสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

นักเรียนจะได้พักกับโฮมสเตย์ชาวแคเนเดียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย
ห้องพักจะมีความเป็นส่วนตัว แต่ส่วนอื่นๆของบ้านมักจะใช้ร่วมกัน เช่นห้องครัวหรือห้องน้ำ 
โฮมสเตย์จะมีอาหารให้นักเรียนสามมื้อต่อวัน

 

bottom of page