top of page

A Plus Academy

เกี่ยวกับโรงเรียน

สถาบันเอพลัสตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติเพียงสองโปรแกรม คือ โปรแกรมโรงเรียนมัธยมศึกษา และ โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $200
ค่าเรียน:  $10,900 ต่อปี

ข้อมูลค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2020-2021

bottom of page