top of page

Breamar

College

เกี่ยวกับโรงเรียน

Braemar เป็นสถาบันเอกชนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต เปิดสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษา คอร์สระยะสั้น และโปรแกรมเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย 

นักเรียนจะได้รับหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษฟรีหากนักเรียนได้เรียนมาจากประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนนั้นได้เรียนอยู่ในระดับชั้นที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่าย

โปรแกรมมัธยมศึกษา (High School Program)

- ค่าสมัคร: $300

- ค่าเล่าเรียน

     ครึ่งปีการศึกษา (4วิชา) : $7,400

     หนึ่งปีการศึกษา (8วิชา): $14,800

ที่พัก

ที่พักของโรงเรียนนั้นอยู่ในรูปแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวชาวแคเนเดียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนเป็นอย่างดี   เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต ทำให้บ้านพักส่วนมากอยู่ห่างจากโรงเรียน 30-50 นาทีซึ่งนักเรียนสามารถเดินทางได้โดยรถประจำทาง 

bottom of page