Bronte College

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนบรอนเต คอลเลจ เป็นโรงเรียนประจำเอกชนเปิดรับนักเรียนระดับเกรด 9 – 12 โดยใช้หลักสูตร International Baccalaureate (IB) โรงเรียนแห่งนี้ได้เป็นที่สนใจของนักเรียนจาก30ประเทศทั่วโลก  ชั้นเรียนที่นี่มีขนาดเล็กทำให้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง วัตถุประสงค์ หลักของโรงเรียนคือ การสร้างรากฐานการศึกษาที่มั่นคงเพื่อศึกษาต่อ  มีหลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนระดับ มหาวิทยาลัย แวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาทางวิชาการ

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนต่อปี: $2,500
ค่าประกันสุขภาพ: $650
ค่าสมัคร:  $250
ค่าเรียน: 
- เกรด9-11: $19,800
- เกรด12 (เตรียมมหาวิทยาลัย/AP)   $16,500
- เกรด11 (IB) $20,625
- เกรด12(IB): $22,000

ที่พัก

​- บ้านพักโรงเรียน
- โฮมสเตย์

 

ติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลที่พักเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

  • facebook40x40
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • x-09-512