top of page

Catholic District School Board of Eastern Ontario 

เกี่ยวกับโรงเรียน

Catholic District School Board of Eastern Ontario  ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยป่า ภูเขา แม่น้ำ และทะเลสาบ นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาสมกับนักเรียนที่สุดได้ ทางโรงเรียนมีทั้งคอร์สระยะสั้น 3เดือน 5เดือน และ 10เดือน ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรม หากนักเรียนต้องการเรียนมากกว่า10เดือน นักเรียนสามารถเรียนโปรแกรมโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ 

รายชื่อโรงเรียน

  1. Holy Trinity Catholic Secondary School

  2. Notre Dame Catholic High School

  3. St. Francis Xavier Catholic High School

  4. St. John Catholic High School

  5. St. Joseph Catholic Secondary School

  6. St. Mary Catholic High SChool

  7. St. Michael Catholic High School

  8. St. Thomas Aquinas Catholic High School

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $250

ค่าเรียนต่อ1ปีการศึกษา: $13,700

ค่าโฮมสเตย์ต่อ1ปีการศึกษา: $8,500

โฮมสเตย์

การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวแคเนเดียวถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่นักเรียนจะได้รับ นักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในทุกๆวันกับครอบครัว นอกเหนือจากการฝึกฝนภาษาแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศแคนาดาอีกด้วย
 

bottom of page