top of page

Eastern Township

School Board

เกี่ยวกับโรงเรียน

เขตการศึกษา Eastern Townships ตั้งอยู่ในมณฑลควิกซึ่งเป็นเมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนในเขตการศึกษานี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจาก Montreal เพียง20น มีโปรแกรมที่น่าสนใจมากมาย นักเรียนสามารถเลือกพักอาศัยได้ทั้งกับครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษหรือครอบครัวที่พูดภาษาฝรั่งเศส เขตการศึกษานี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกฝนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในเวลาเดียวกัน

รายชื่อโรงเรียน

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $250

ค่าเรียนต่อ1ปีการศึกษา: $12,900

ค่าโฮมสเตย์ต่อ1ปีการศึกษา: $8,000

โฮมสเตย์

การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวแคเนเดียวถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่นักเรียนจะได้รับ นักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในทุกๆวันกับครอบครัว นอกเหนือจากการฝึกฝนภาษาแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศแคนาดาอีกด้วย
 

bottom of page