top of page

Fulford

academy

เกี่ยวกับโรงเรียน

Fulford Academy เป็นโรงเรียนเอกชนทั้งประจำและไป-กลับ ตั้งอยู่ที่เมือง Brockville, Ontario ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2002 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเกรด6-12  มีโปรแกรมที่แตกต่าง ให้ความสำคัญกับแขนงวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เพื่อปูทางให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลก

ค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนต่อปีการศึกษา: 
- เกรด6-8: C$54,800
- เกรด9-10: C$54,800
- เกรด11-12: C$58,915

ที่พัก

หอพักนักเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ประกอบไปด้วยโรงยิม เกมส์xBox 

หอพักทุกชั้นมีไวฟายและห้องส่วนรวมให้นักเรียนใช้สังสรรค์ มีห้องครัวกลางให้นักเรียนได้ใช้ 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงพักอาศัยแยกอาคาร จำกัดนักเรียนห้องนอนละ4คนจากคนละประเทศ หอพักมีบริการซักผ้า และมีผู้ดูแลหอพักตลอด24ชั่วโมง มีอาหารครบ3มื้อ

bottom of page