top of page

GEOSLanguage Plus 

เกี่ยวกับโรงเรียน

GEOS Languages Plus ตั้งอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ นักเรียนจะได้เรียน3วิชาที่ต่างกันในแต่ละวัน โดยนักเรียนทุกคนจะได้ใช้เวลาในการพูดและฟัง 90 นาทีต่อวัน

GEOS มีประสบการณ์มากกว่า 40ปีในด้านการศึกษาและมีโรงเรียนในเครือมากกว่า 30แห่ง มีโปรแกรมที่หลากหลาย อาจารย์ผู้สอนได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี มีมาตรฐาน ที่สำคัญคือโรงเรียนมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาและได้พบปะเพื่อนจากต่างชาติ

ค่าใช้จ่าย

Standard Course + Single bed homestay CAD$700 / Week

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

  • ห้องพักเดี่ยว (Single room)

    • ห้องพักไม่รวมอาหาร

    • ห้องพักพร้อมอาหารสามมื้อ

  • ห้องพักคู่ (Double room)

    • ห้องพักพร้อมอาหารสามมื้อ 

หากนักเรียนไม่ต้องการที่จะพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบอพาร์ทเม้น คอนโด หรือโรงแรมได้ 

bottom of page