top of page

Golden Hills School Division

(SD 75 Alberta)

เกี่ยวกับโรงเรียน

โกลเด้นฮิลส์ ตั้งอยู่ในเขตชนบททางด้านตะวันออกกลางของมณฑลอัลเบอร์ต้า ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด3แห่ง
โรงเรียนทุกแห่งต้อนรับนักเรียนต่างชาติด้วยความอบอุ่น มีสังคมที่หลากหลาย และเต็มไปด้วยโอกาสทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา 

รายชื่อโรงเรียน

Strathmore High School
Three Hills School
Drumheller Valley Secondary School

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $240
ค่าเรียน: $11,100
ค่าบริการนักเรียน: $750
ค่าประกันสุขภาพ: $600
ค่าหอพัก: $10,160
โฮมสเตย์: $8230

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

นักเรียนจะได้พักกับโฮมสเตย์ชาวแคเนเดียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย
ห้องพักจะมีความเป็นส่วนตัว แต่ส่วนอื่นๆของบ้านมักจะใช้ร่วมกัน เช่นห้องครัวหรือห้องน้ำ 
โฮมสเตย์จะมีอาหารให้นักเรียนสามมื้อต่อวัน

 

bottom of page