top of page

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร General English ที่สถาบัน Global Village เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

Orange Bold & Modern PR Consultant Portfolio Website (5).png

รายละเอียดโครงการ

เริ่มเรียนวันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

สถาบัน Global Village - Victoria, BC

เป็นโรงเรียนสอนภาษาขนาดเล็ก นักเรียนต่อชั้นเรียนไม่มากนัก ทำให้ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง  เป็นสถาบันที่การเดินทางสะดวกมากเนื่องจากตั้งอยู่ที่ใจกลาง Downtown Victoria ดังนั้นนักเรียนจึงไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องอาหารการกินและการเดินทางเลย

เมือง Victoria, BC

วิคตอเรียเป็นเมืองหลวงของวิคตอถือเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่ง ผู้คนเป็นมิตร เมืองรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักเรียนและครอบครัว การเดินทางสะดวก มีรถบัสครอบคลุมทั่วพื้นที่ สามารถเดินทางไปทะเล ชายหาด ภูเขา ทะเลสาบ สวนสาธารณะได้โดยรถโดยสารสาธารณะ  นอกจากจะมีธรรมชาติครบทุกรูปแบบแล้ว วิคตอเรียมีห้างสรรสินค้าอยู่หลายแห่ง นักเรียนจึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีสถานที่ให้ซื้อเสื้อผ้าและของใช้ ซุปเปอร์มาเก็ตมีอยู่ทั่วเมือง สามารถซื้ออาหารทานได้อย่างง่ายดาย แถมยังมี China Town ที่มีซุปเปอร์มาเก็ตอาหารเอเชียอีกด้วย

หลักสูตร:  เรียนภาษา Intensive English Program 25 บทเรียน/ต่อสัปดาห์ (MON-FRI)

เป็นหลักสูตร General English ยอดฮิตของสถาบัน มีทั้งหมด 8 ระดับ ตั้งแต่ Beginner ไปจนถึง Advanced (นักเรียนจะได้วัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อจัดระดับชั้นก่อนเข้าเรียน) เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นไปที่การพัฒนาด้านการพูด ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนเพียงประมาณ 13 คนเท่านั้น 

ในช่วงเช้า หลักสูตรจะเน้นการสื่อสารในห้องเรียน ทั้งคำศัพท์ ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ 

ในช่วงบ่าย จะเป็นวิชาเลือก ครอบคลุมหัวข้อทางด้านอื่นๆนอกจากพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และอื่นๆ ตามตัวเลือกที่โรงเรียนกำหนด
 

ตารางเรียน:

ช่วงเช้า: วันจันทร์-ศุกร์ (8.45 – 12.20)

ช่วงบ่าย: วันจันทร์ - พฤหัสบดี (13.05 – 14.10)

เริ่มเรียนวันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

คุณสมบัติ:

- อายุ 16 ปีขึ้นไป

- ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เป็นเวลา 1 เดือน ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

ระยะเวลาและค่าเล่าเรียน (Tuition Fees):

1 เดือน (4 สัปดาห์) = 27,000 บาท

3 เดือน (12 สัปดาห์) = 78,000 บาท

6 เดือน (24 สัปดาห์) = 143,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

1. ค่าสมัครเรียน

2. Material Fees $10/week

4. ค่าทำวีซ่า 

5. ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  
Line
@istudycanada
Emailesl@istudycanada.com
Websitewww.istudycanada.com
โทร: 086-086-0035, 080-069-9055, 02-658-7599

Facebook: https://www.facebook.com/istudycanadapage/

iSC Line.png

เปิดรับสมัครแล้ว !! เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศแคนาดา

bottom of page