top of page

 Ilac 

เกี่ยวกับโรงเรียน

ILAC โตรอนโต เป็นสถาบันภาษาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องคอร์สฝึกงานที่ตรงตามความต้องการของนักเรียน รวมทั้งการฝึกงานด้านโรงแรม

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน: $150

ค่าจัดหาที่พัก: $195

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

โฮมสเตย์

- ห้องพักเดี่ยว อาหารสามมื้อต่อวัน $235 ต่อสัปดาห์

- ห้องพักคู่ อาหารสามมื้อต่อวัน $215

หากนักเรียนไม่ต้องการที่จะพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนสามารถหาที่พักแบบอพาร์ทเม้น คอนโด หรือโรงแรมได้

bottom of page