top of page

 ILAC 

เกี่ยวกับโรงเรียน

ILAC Vancouver ตั้งอยู่ใกล้ดาวทาวเมืองแวนคูเวอร์นักเรียนสามารถเดินทางไปที่โรงเรียนได้ง่ายโดยรถไฟฟ้า  สถาบันภาษาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคนาดาเนื่องจากมีโปรแกรมภาษาให้เลือกมากมาย บรรยากาศโรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนที่มาจากหลายประเทศ สำหรับโปรแกรมเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ILAC มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์มากถึง70แห่ง

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนเรียน: $150

ค่าจัดหาที่พัก: $195

ค่าประกันสุขภาพ: $2.50 ต่อวัน

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

ห้องพักเดี่ยว

  • ห้องพักพร้อมอาหารสามมื้อ

ห้องพักคู่

  • ห้องพักพร้อมอาหารสามมื้อ

หากนักเรียนไม่ต้องการที่จะพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนสามารถหาที่พักแบบอพาร์ทเม้น คอนโด หรือโรงแรมได้

bottom of page