top of page

inlingua

singapore

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนภาษาอินลิงกัวสิงคโปร์ (inlingua School of Languages Singapore) ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) ใจกลางเมืองและเป็นแหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์ 
- การเดินทางนั้นถือว่าสะดวกและง่ายเนื่องจากมีทั้งรถประจำทางและรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน 
- กลุ่มห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก แผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย 
- โรงเรียนภาษาอินลิงกัวเป็นหนึ่งในสถาบันภาษาภาคเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศสิงคโปร์ 

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปลดล็อกศักยภาพด้านภาษา ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
- เรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ อัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนต่ำสุด 1:4 และสูงสุด 1:15 
- เรียนกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วม
- จัดโปรแกรมที่สอดคล้องและครบถ้วนเพื่อพัฒนาทักษะทั้งหมด
- ครูผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย
- สภาพแวดล้อมที่จะได้สัมผัสกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
- ตำราและวัสดุการฟังเพื่อการศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติม
- ทำเทสเพื่อแบ่งกลุ่มตามระดับภาษาของนักเรียน

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

ที่พัก

1. โฮมสเตย์

2. หอพักนักเรียน

3. โฮสท์เทล

bottom of page