inlingua

เกี่ยวกับโรงเรียน

Inlingua Vancouverตั้งอยู่อยู่ใจกลางเมือง อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว วิธีการสอนของอินลิงกัวเน้นในการสนทนาเป็นสำคัญและใช้สื่อเช่น ตำรา ซีดีรอม เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนมีกฏเข้มงวดที่ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นเมื่ออยู่ในโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างแท้จริง

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนเรียน: $125

ค่าหนังสือและอุปกรณ์: $45-$75

ค่าประกันสุขภาพ: $2 ต่อวัน

ค่าจัดหาโฮมสเตย์: $220

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

ห้องพักเดี่ยว (Single Room)

  • ห้องพักพร้อมอาหารสามมื้อ

  • ห้องพักพร้อมอาหารสองมื้อ

ห้องพักคู่ (Double Room)

  • ห้องพักพร้อมอาหารสองมื้อ

  • ห้องพักพร้อมอาหารสามมื้อ

หากนักเรียนไม่ต้องการที่จะพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนสามารถหาที่พักแบบอพาร์ทเม้น คอนโด หรือโรงแรมได้

กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

  • facebook40x40
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • x-09-512