top of page

College

 Laurentien 

เกี่ยวกับโรงเรียน

Laurentian College เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ในใจกลางธรรมชาติ โดยล้อมรอบไปด้วยภูเขา

โรงเรียนแห่งนี้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงเรียนนั้นอยู่ในมณฑลควิเบก ซึ่งใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ

โรงเรียนมีบริการรถรับส่งนักเรียนที่ไม่ได้พักกับหอพักโรงเรียนตามเวลา โรงเรียนมีโปรแกรมกีฬา รวมถึงโปรแกรมสกีและสโนวบอร์ด

หอพัก

หอพักนักเรียนเป็นหอพักใหม่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้นักเรียนสัมผัสได้ถึงความเป็นครอบครัว ห้องพักสะดวกสะบายเนื่องจากโรงเรียนแบ่งตามอายุของนักเรียน และมีห้องน้ำส่วนตัวโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน มีห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนที่มีกลุ่มอายุแตกต่องกันออกไป

bottom of page