ข้อมูลมีประโยชน์ในมณฑลต่างๆของแคนาดา

:: การท่องเที่ยว ที่พัก สภาพอากาศ ข่าวสารและข่าวประจำวัน

Canada Visa Application Centre

:: สถานที่ยื่นวีซ่า - ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา (CVAC) ในประเทศไทย

   อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 กรุงเทพ ฯ 10110

   Tel: +6621187007

  - ยื่นวีซ่าแคนาดา: จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00น.-17:00น.

  - รับวีซ่าแคนาดา:  จันทร์ ถึง ศุกร์ 10:00น.-17:00น.

สายการบินแนะนำ

ศูนย์สอบIELTS

  • facebook40x40
  • Instagram
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • ask-question-green_edited

iStudycanada Office Thailand

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

Tel: 

02-658-7599

088-611-4855

086-086-0035

080-069-9055

iStudycanada Office Vietnam

TPP Building, 4th fl., 141 nhuyen Dinh Chieu St., Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

Tel: 

+84-86-580-3968

© 2020 iSTUDYCANADA

  • facebook40x40
  • Instagram
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • ask-question-green