LSI 

เกี่ยวกับโรงเรียน

LSI โตรอนโตเป็นโรงเรียนภาษาขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 ห่างจากดาวทาวโตรอนโตเพียงประมาณ10นาทีโดยรถไฟฟ้า ตัวโรงเรียนนั้นห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพียงแค่5นาที นักเรียนที่เรียนโปรแกรมของผู้ใหญ่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ได้ฟรีสัปดาห์ละครั้ง

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนเรียน: $140

ค่าประกันสุขภาพ: $15 ต่อสัปดาห์

ค่าจัดหาโฮมสเตย์: $185

ค่าใช้จ่ายอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

 • ห้องพักเดี่ยว (Single room)

  • ห้องพักพร้อมอาหารเช้า

  • ห้องพักพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น

  • ห้องพักพร้อมอาหารสามมื้อ

 • ห้องพักคู่ (Double room)

  • ห้องพักพร้อมอาหารเช้า

  • ห้องพักพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น

  • ห้องพักพร้อมอาหารสามมื้อ 

หากนักเรียนไม่ต้องการที่จะพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนสามารถหาที่พักแบบอพาร์ทเม้น คอนโด หรือโรงแรมได้

กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

 • facebook40x40
 • line-icon_edited
 • Phone-07-512
 • x-09-512