top of page

Newfoundland & Labrador English School District

เกี่ยวกับโรงเรียน

Newfoundland นับเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในเรื่องผู้คนเป็นมิตรและมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ มีเมืองหลวงชื่อ St.John’s และมีเมืองและชุมชนย่อยอีกกว่า10แห่ง มีประชากรกว่า280,000คน จุดเด่นของเขตการศึกษานี้คือผูเปกครองสามารถติดตามผลการเรียนและสถิติการเข้าเรียนของบุตรหลานได้ทางเว็ปไซต์ ในแต่ละโรงเรียนจำกัดให้มีนักเรียนที่พูดภาษาเดียวกันเพียง5คนต่อโรงเรียนเท่านั้น

โฮมสเตย์

โปรแกรมโฮมสเตย์ของนิวฟาวแลนด์นั้นจัดตั้งโดยโครงการโดยตรง ครอบครัวชาวแคเนเดียนจะถูกคัดเลือกตามมาตรฐานและนักเรียนจะได้อยู่กับครอบครัวที่เหมาะสมที่สุด ในแต่ละเดือนทางโรงเรียนจะออกรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับนักเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์

bottom of page