Newfoundland & Labrador English School District

เกี่ยวกับโรงเรียน

Newfoundland นับเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในเรื่องผู้คนเป็นมิตรและมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ มีเมืองหลวงชื่อ St.John’s และมีเมืองและชุมชนย่อยอีกกว่า10แห่ง มีประชากรกว่า280,000คน จุดเด่นของเขตการศึกษานี้คือผูเปกครองสามารถติดตามผลการเรียนและสถิติการเข้าเรียนของบุตรหลานได้ทางเว็ปไซต์ ในแต่ละโรงเรียนจำกัดให้มีนักเรียนที่พูดภาษาเดียวกันเพียง5คนต่อโรงเรียนเท่านั้น

โฮมสเตย์

โปรแกรมโฮมสเตย์ของนิวฟาวแลนด์นั้นจัดตั้งโดยโครงการโดยตรง ครอบครัวชาวแคเนเดียนจะถูกคัดเลือกตามมาตรฐานและนักเรียนจะได้อยู่กับครอบครัวที่เหมาะสมที่สุด ในแต่ละเดือนทางโรงเรียนจะออกรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับนักเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์

กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

  • facebook40x40
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • x-09-512