นิทรรศการศึกษาต่อแคนาดา ครั้งที่ 20
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
ประชุม Alphe Network Meeting กับพาร์ทเนอร์จากแคนาดา
InterContinental Bangkok
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อแคนาดา (เชียงใหม่)
Prem Tinsulanonda International School
บรรยายศึกษาต่อโรเรียนมัธยมแคนาดา Comox
ศูนย์ภาษา ลีด ( LEAD Language Centre )

กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

  • facebook40x40
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • x-09-512