นิทรรศการศึกษาต่อแคนาดา ครั้งที่ 20
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
ประชุม Alphe Network Meeting กับพาร์ทเนอร์จากแคนาดา
InterContinental Bangkok
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อแคนาดา (เชียงใหม่)
Prem Tinsulanonda International School
บรรยายศึกษาต่อโรเรียนมัธยมแคนาดา Comox
ศูนย์ภาษา ลีด ( LEAD Language Centre )
  • facebook40x40
  • Instagram
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • ask-question-green_edited

iStudycanada Office Thailand

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

Tel: 

02-658-7599

088-611-4855

086-086-0035

080-069-9055

iStudycanada Office Vietnam

TPP Building, 4th fl., 141 nhuyen Dinh Chieu St., Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

Tel: 

+84-86-580-3968

© 2020 iSTUDYCANADA

  • facebook40x40
  • Instagram
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • ask-question-green