top of page

New Westminster

School District

(SD 40)

เกี่ยวกับโรงเรียน

เขตการศึกษานิวเวสมินสเตอร์ ตั้งอยู่ในเมืองที่เก่าแก่ของ British Columbia ซึ่งเป็นเมืองที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ผู้คนเป็นมิตร และมีสวนสาธารณะมากมาย สามารถเดินทางไปแวนคูเวอร์โดยรถเพียง25นาที เขตการศึกษานี้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว คือ New Westminster Secondary School (NWSS) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งของโครงการนักเรียนต่างชาติ NWSSเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุด และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดใน BC สิ่งอำนวยความสะดวกรวมไปถึงห้องคอมพิวเตอร์5ห้อง ยิมเนเซียม โรงอาหาร โรงหนัง1,260ที่นั่ง และอีกมากมาย

รายชื่อโรงเรียน

New Westminster Secondary School

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $200
ค่าเรียน: $14,000
ค่าประกันสุขภาพ: $500
ค่าสมัครโฮมเตย์: $500
ค่าโฮมสเตย์: $9000 ต่อปี

โฮมสเตย์

ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของความต้องการของนักเรียนและความเหมาะสมกับโฮมสเตย์ที่นักเรียนจะได้รับโดยอิงจากความต้องการของนักเรียน ครอบครัวทุกครอบครัวได้รับการคัดเลือกมาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับความอบอุ่นและการต้อนรับอย่างดี นักเรียนจะได้พักในห้องพักส่วนตัว รวมไปถึงอาหารสามมื้อ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
 

bottom of page