top of page

 OHC English

 Toronto

เกี่ยวกับโรงเรียน

OHC English เป็นสถาบันภาษาขนาดใหญ่มีสาขามากมายในหลายประเทศ 

OHC English Toronto ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต มีห้องเรียนที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์การเรียนครบครันอยู่25ห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และฟรีไวฟายได้ฟรี ทางสถาบันจำกัดจำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียนเพียง16คน

เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบัน 

ค่าใช้จ่าย

เริ่มต้นที่ C$525 ต่อหนึ่งสัปดาห์ 

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

ที่พัก

  • โฮมสเตย์

      - ทางสถาบันมีบริการจัดหาโฮมสเตย์ โดยนักเรียนจะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคเนเดียน บ้านพักจะอยู่ห่างจากสถาบันประมาณ40นาที นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้โดยรถโดยสารสาธารณะ 

  • บ้านพักนักเรียน

      - นักเรียนที่ต้องการพักอาศัยที่บ้านพักนักเรียนของทางสถาบันจะต้องมีอายุมากกว่า18ปี บ้านพักอยู่ห่างจากสถาบันไม่มาก สามารถเดินได้เพียง10นาที มีซุปเปอร์มาเก็ตและร้านอาหารมากมายในบริเวณรอบๆที่พัก  

bottom of page