top of page

OHC English Vancouver

เกี่ยวกับโรงเรียน

OHC English สาขาแวนคูเวอร์นั้นเป็นสถาบันภาษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ แกสทาวน์ (Gastown) ซึ่งเป็นย่านที่่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเรียน: $140

ประกันสุขภาพ: $14 ต่อสัปดาห์

ค่าจัดหาที่พัก: $245

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น: $330 ต่อสัปดาห์

ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของโปรแกรมและโปรแกรมที่เลือกเรียน

โฮมสเตย์

ห้องพักเดี่ยว

  • ห้องพักพร้อมอาหาร2มื้อ

  • ห้องพักพร้อมอาหาร3มื้อ

ห้องพักคู่

  • ห้องพักพร้อมอาหาร2มื้อ

  • ห้องพักพร้อมอาหาร3มื้อ

หากนักเรียนไม่ต้องการที่จะพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนสามารถหาที่พักแบบอพาร์ทเม้น คอนโด หรือโรงแรมได้

bottom of page